Kan jij extra hulp gebruiken voor een lastig vak? Bij Studie-extra kunnen wij je helpen. Zit je op de basisschool dan helpen wij je met Rekenen, Taal en Begrijpend lezen. Zit je op het voortgezet onderwijs, op vmbo, havo, vwo dan helpen we je met Wiskunde A, Economie, Bedrijfseconomie, Engels en Nederlands.

We maken eerst kennis met elkaar en bespreken waar je hulp bij nodig hebt en wat er niet goed gaat.

Dan plannen we een bijles in. Een bijles vindt bij plaats bij Studie-extra in Zeist of indien je wilt online.