Rekenen is één van de belangrijkste vakken op school.

 

In het schooljaar 2013/2014 krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als onderdeel van het eindexamen. De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

 

Niet alleen voor nu in het dagelijks leven maar ook voor later is het belangrijk de verschillende onderdelen van het rekenen goed onder de knie te krijgen.

 

Wat ik heb gemerkt in het middelbaar onderwijs is dat veel kinderen met een achterstand aan de brugklas beginnen.

 

Rekenen begint op de basisschool

 

Op de basisschool komt uw kind in aanraking met rekenen. Dit begint heel speels, maar vanaf groep 5 en 6 zal er toch serieus gerekend moeten worden. Wanneer uw kind moeite heeft met het rekenen is het heel verstandig om dit direct aan te pakken door middel van bijles in Rekenen. Een kind leert op jonge leeftijd namelijk veel sneller dan wanneer hij of zij een paar jaar ouder is. Bovendien is het zo dat wanneer er niet op tijd ingegrepen wordt, de achterstand alleen maar groter wordt.

 

Dit is natuurlijk erg vervelend, aangezien rekenen toch wel erg belangrijk is in het dagelijks leven.

 

Kan ik geen bijles krijgen op de school zelf?

 

Op school wordt gewerkt met een bepaalde methode, die niet altijd hoeft aan te sluiten bij uw kind. School is vaak gebonden aan budgetten en planningen waardoor er vaak geen ruimte is voor extra hulp. Daarnaast is de manier van rekenen bij

Studie-Extra vaak dezelfde als die van het lesuur rekenen in de klas.

 

Als deze methode in de klas niet wil lukken, gebeurt dit in de bijles ook niet.

 

Door mijn ruime ervaring binnen het onderwijs heb ik voldoende kennis en vaardigheden in huis om te analyseren welke manier van reken dan wel het meest geschikt is voor uw kind.

 

Een andere manier van uitleggen kan al een groot verschil maken. Ik zoek samen met uw kind naar de best passende vorm van rekenen.

 

Verschillen rekenvormen:

Rekenen is meer dan alleen maar sommen optellen en aftrekken.

Denk maar eens aan:

  • vermenigvuldigen en delen
  • verhoudingen en procenten
  • breuken

Andere vormen van rekensommen:

  • afstanden
  • tijd
  • metrieke stelsel
  • redactie(verhaal)sommen

 

Sommige kinderen hebben meer moeite met de ene vorm rekensommen dan met de andere, terwijl deze sommen op het zelfde neerkomen.

 

Het is aan mij om dit uw kind bij te brengen zodat hij/zij alle rekensommen gemakkelijk en met plezier kan oplossen. Ik werk 1-op-1  waardoor er individuele momenten zijn met uw kind. 

 

 

Studie-Extra zorgt ervoor dat uw kind beter wordt in rekenen. Hierdoor wordt rekenen leuk.

Sommige kinderen hebben meer moeite met de ene vorm rekensommen dan met de andere, terwijl deze sommen op het zelfde neerkomen.

 

Het is aan mij om dit uw kind bij te brengen zodat hij/zij alle rekensommen gemakkelijk en met plezier kan oplossen. 

 

In een 1-op-1 bijles  kan ik goed inspelen op een individuele aanpak met uw kind waardoor ik de manier van uitleggen helemaal kan afstemmen op uw kind.

 

Studie-Extra zorgt ervoor dat uw kind beter wordt in rekenen. Hierdoor wordt rekenen leuk.