De Nederlandse taal is heel belangrijk.

 

Uw kind kan nog zoveel aanleg hebben voor andere vakken op school, wanneer uw kind niet goed (genoeg) is in Nederlands of taal, maakt uw kind alsnog fouten en wordt het lastig om goede cijfers te behalen. Daarnaast is het belangrijk om jezelf in het dagelijks leven goed verstaanbaar te kunnen maken, en andere mensen te kunnen begrijpen.

 

Bijles taal: schrijven - spreken - lezen

 

Een taal redelijk kunnen spreken is vaak niet genoeg. Wanneer uw kind spelfouten in een werkstuk van school maakt, zal hij dat merken in het cijfer. Er zijn zelfs genoeg leraren die een werkstuk niet eens meer nakijken als er teveel fouten in staan. Uw kind beheerst een taal pas echt wanneer hij deze goed spreekt én schrijft.

 

De Nederlandse taal is best ingewikkeld met alle grammaticale regels. Denk maar eens aan:

  • -d, -t of dt
  • Onregelmatige werkwoorden
  • Met of zonder tussen-n (apekop of apenkop)
  • Woordenschat

 

Naast spreken is lezen ook heel belangrijk. Op school wordt dit vaak begrijpend lezen genoemd.

 

Op school wordt veel aandacht besteed aan taal, maar misschien lukt het uw kind nog niet zo goed. Dan is bijles in taal zeker iets voor uw kind.

 

Er wordt individueel of in een kleine groep van maximaal 3 kinderen gewerkt, waarbij er veel aandacht is voor ieder kind..De Nederlandse taal is heel belangrijk.

 

Uw kind kan nog zoveel aanleg hebben voor andere vakken op school, wanneer uw kind niet goed (genoeg) is in Nederlands of taal, maakt uw kind alsnog fouten en wordt het lastig om goede cijfers te behalen. Daarnaast is het belangrijk om jezelf in het dagelijks leven goed verstaanbaar te kunnen maken, en andere mensen te kunnen begrijpen.