Bij Studie-Extra wordt in een 1-op-1 situatie en/of kleine groep gedurende 3 uur intensief gewerkt aan het examenvak. Dit gebeurt in een rustige sfeer en omgeving waar de examenstof nog eens wordt doorlopen en examens worden geoefend. Er wordt gestuurd op tijdsplanning, tijdsdruk en tijdsbesef.

 

Je krijgt een examenboekje van Studie-extra die wij voor de training gebruiken. Dit boekje neem je ook mee naar huis.

 

De oefenexamens worden gemaakt en besproken, daar waar de hiaten zijn wordt de stof nog eens doorgenomen en vindt er vakinhoudelijke uitleg plaats. Door te blijven oefenen, wordt het vertrouwen in de eigen capaciteit vergroot en wordt de motivatie verhoogd en het succes tot slagen groot.

 

Er wordt veel aandacht besteed aan de vraagstelling van de examenvragen inclusief een stappenplan voor de aanpak van een opdracht.

 

 

Data:

 

Tijd:

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 16.00 uur

 

Kosten:

€ 150 per vak

(2 dagdelen van 3 uur) 

 

 

Locatie:

Amstenrade

 

 

 

THE BEST TEACHERS ARE THOSE WHO SHOW YOU WHERE TO LOOK, BUT DON'T TELL YOU WHAT TO SEE !