Van alle kinderen op de basisschool heeft 10 tot 13% last van faalangst. Faalangst is een vorm van angst, die opkomt als je iets moet presteren. Je bent bang dat het je niet gaat lukken.

 

Faalangst is altijd gekoppeld aan een taak of een opdracht. Die angst werkt belemmerend. Faalangst bestaat in drie verschijningsvormen, die elkaar kunnen overlappen of tegelijkertijd voor kunnen komen:

Cognitieve faalangst (angst om slechte leer- en denkprestaties te laten zien)

Sociale faalangst (angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden door vrienden, klasgenoten, familie of andere groepen, waar het kind bij hoort of bij wil horen. Het kind raakt dan geblokkeerd, waardoor de kans op afwijzing toeneemt)

Motorische faalangst (angst om fouten te maken bij het uitvoeren van lichamelijke handelingen, “ik kan het niet meer”. Het kind verkrampt door de angst om te mislukken. Op allerlei manieren kan dit zich uiten.

 

Uw kind kan last hebben van:

  • Buikpijn / Hoofdpijn
  • Misselijkheid / Zweten
  • Zich ongelukkig voelen
  • Onzekerheid / Boosheid
  • Moeite om vrienden te maken of te houden
  • Extra veel tijd aan het schoolwerk besteden
  • Succes toeschrijven aan externe oorzaken

 

Doel van de training: 

 

Kinderen leren bij zichzelf faalangstsignalen herkennen (leren omgaan met faalangst d.m.v. RET, rationele Emotieve Therapie, hierin leer het kind het gevoel te beïnvloeden door een helpende gedachte)

Ze leren niet in paniek te raken als er een angstoproepende gebeurtenis aankomt(d.m.v. fysieke en mentale krachtoefeningen).

Ze leren hoe ze zich kunnen ontspannen (d.m.v. ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen). Braingym-oefeningen zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk worden benut.

 

 

Een unieke, effectieve training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan. De training is niet alleen geschikt in relatie tot faalangst, maar ook in relatie tot het krijgen van een positief zelfbeeld.