Studievaardigheden

 

Met het leren van studievaardigheden wordt al begonnen op de basisschool. Er wordt begonnen met het leren lezen van teksten, schema's , tabellen, grafieken en kaarten. Ook leren de leerlingen het gebruik van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek. Studievaardigheden zijn een onderdeel van de in Nederland gebruikte cito eindtoets basisonderwijs, waarmee getoetst wordt wat de leerlingen er nog van weten.

 

Wat moet een kind allemaal weten bij studievaardigheden:

 

- Studieteksten lezen en begrijpen

- Tabellen lezen

- Schema’s begrijpen

- Grafieken aflezen

- Kaartgebruik en kaartbegrip

 

Bij Studie-Extra krijgt elk kind de ruimte om zich deze vaardigheden goed eigen te maken. Er wordt geoefend met het gebruik maken van de Atlas. Uw kind krijgt Inzicht in het lezen van tabellen en grafieken.

We doorgronden schema's en de betekenis van de plaatsen van onderwerpen in de schema's.

We gaan woorden opzoeken. Uw kind leert hoe hij snel iets kan opzoeken.

Tevens gaan we goed kijken naar de studieteksten, wat staat er nou eigenlijk, waar gaat het over.

 

Bij Studie-Extra krijgt uw kind de studievaardigheden goed uitgelegd doordat er in rust  met uw kind wordt gewerkt.